Search
Close this search box.

תקנון האתר

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

 • אתר https://shiri-slp.com/ ("האתר") מופעל ע"י שירי מרכוס לקס ("שירי מרכוס לקס") ובמסגרתו ניתן לצפות בתכני לימוד והדרכה ולהשתתף באופן בסדנאות והרצאות באמצעות האנטרנט במגוון רב של נושאים ("השירותים").
 • כל פנייה בלשון זכר או נקבה מתייחסת לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד- אף לשון רבים במשמע וכן להפך. 
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת השירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. 
 • התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין שירי מרכוס לקס.


הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.


החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. 
 • במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את מלוא סכום הרכישה.
 • רישומי המחשב של שירי מרכוס לקס בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.


שירותים
 

 • השירותים הנמכרים באתר כוללים בין היתר חוברות פעילות, דפי הדרכה, הדרכות הורים, הדרכות מקצועיות, סדנאות לצפייה ישירה והשתתפות בקבוצות הדרכה. 
 • התכנים יתקיימו באופן מקוון דרך האנטרנט אלא אם נאמר אחרת על ידי שירי מרכוס לקס. 
 • השירותים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן המנוי שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
 • שירי מרכוס לקס רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מהרשימה הנ"ל.
 • על-מנת להנות מהשירותים המוצעים באתר, באחרית הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע ללקוח כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, ושירי מרכוס לקס אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.
 • הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי צפייה בתכנים באמצעות האתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצלו, ומשכך יתכן כי תיפגע יכולת לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו טענה בשל כך.


אספקה

 • אספקת תוכן שיוזמן תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד.
 • שירי מרכוס לקס תדאג לשליחת השירותים ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך עד 3 ימי עסקים.
 • שירי מרכוס לקס לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.


אחריות ושירות לקוחות

 • לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותיה של שירי מרכוס לקס או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון 054-7555375, או בדואר אלקטרוני clinic@shiri-slp.com. שירי מרכוס לקס תשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של שירי מרכוס לקס, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.
 • שירי מרכוס לקס בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, שירי מרכוס לקס אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, שירי מרכוס לקס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 • שירי מרכוס לקס אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא שירי מרכוס לקס בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.


אבטחת מידע ופרטיות

 • שירי מרכוס לקס רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס ההרשמה על מנת להביא ללקוח את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • שירי מרכוס לקס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת שירי מרכוס לקס ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא שירי מרכוס לקס אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • שירי מרכוס לקס מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • בעת רכישת שירות באתר יש משום הסכמה לשירי מרכוס לקס או מי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים ושירותים. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של שירי מרכוס לקס התקשרו לטלפון: 0547555385. באמצעות לחיצה על כפתור הרכישה אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.


קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של שירי מרכוס לקס.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם שירי מרכוס לקס.


כללי

 • שירי מרכוס לקס רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלו, המראה שלו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שירי מרכוס לקס בקשר לכך.
 • שירי מרכוס לקס רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.


דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

רוצה לקבל ידע וכלים למייל?

דילוג לתוכן