Search
Close this search box.

טיפול קלינאית תקשורת למתבגרים

עד איזה גיל אפשר ללכת לקלינאית תקשורת?

עד איזה גיל נהוג לקחת ילדים לקלינאית תקשורת? אילו מטרות קלינאית תקשורת יכולה לשפר אצל מתבגרים בתחום מיומנויות חברתיות? האם קלינאית תקשורת משפרת גם מיומנויות שיח אצל מתבגרים? כיצד ניתן לקבוע טיפול קלינאית תקשורת למתבגרים? כל התשובות בפוסט.

קלינאית תקשורת לנערים ומתבגרים בספקטרום האוטיסטי

מתבגרים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי מתאפיינים בקשיים נרחבים לא רק בתחום השפה אלא גם באתגרים הקשורים בתחום מיומנויות חברתיות וכישורי שיח.

עד איזה גיל נהוג לקחת ילדים לקלינאית תקשורת?

ברוב המקרים, ילדים מקבלים טיפול קלינאית תקשורת כחלק מהשתייכותם למסגרת החינוך המיוחד בגנים ובבתי הספר. לא כך הדבר אצל מתבגרים. לעיתים, עם העלייה בגיל, המודעות לצורך בטיפול קלינאית תקשורת יורד על אף האתגרים איתם מתמודדים הילדים. חשוב לדעת כי יכולות בתחום מיומנויות חברתיות וכישורי שיח משתפרים באופן משמעותי כאשר הנערים והמתבגרים מטופלים אצל קלינאית תקשורת.

אילו מטרות קלינאית תקשורת יכולה לשפר אצל מתבגרים בתחום מיומנויות חברתיות?

קלינאית תקשורת יכולה לשפר יכולות כישורים חברתיים מגוונות כגון: יכולת זיהוי והבנה של סיטואציות חברתיות, הצגה עצמית, פיתוח ושכלול פתרון בעיות, יצירת קשר עם אנשים חדשים, עידוד הקשבה לזולת ושיח תואם בעל נושאי שיחה מגוונים, אסטרטגיות פעולה במצבי קונפליקט, עבודת צוות משותפת, משא ומתן, הדדיות, אמפתיה, ויסות, תורות, ועוד.

האם קלינאית תקשורת משפרת גם מיומנויות שיח אצל מתבגרים?

במסגרת טיפול קלינאית תקשורת ניתן לשפר מיומנויות שיח מגוונות לדוגמה: שמירה על נושא שיח רלוונטי, שמירה על תורות,  קוהרנטיות בשיח, הבנה הדדית, בניית מעגלי שיח מותאמים, הרחבת אוצר המילים בקטגוריית רגשות, שחזור, תאור וניבוי סיטואציות חברתיות.

כיצד ניתן לקבוע טיפול קלינאית תקשורת למתבגרים?

טיפול קלינאית תקשורת שעוסק במיומנויות חברתיות וכישורי שיח יכול להתקיים באופן פרונטלי או באופן מקוון. לקביעת פגישה ראשונה והכרות לחצו כאן.

 

רוצה לקבל ידע וכלים למייל?

דילוג לתוכן